Gemeentepolitiek en amateurtheater kennen mekaar te weinig

Het Diner, De Reynaertghesellen, Leuven (c) Christophe Ketels

OPENDOEK wil als steunpunt de belangen verdedigen van het amateurtheater in Vlaanderen en Brussel.

Om dat te kunnen doen, proberen we als organisatie te weten te komen waar er nog werk aan de winkel is.

Dat betekent niet louter achterhalen welke gezelschappen nog noden hebben, maar misschien nog veel meer: het beleid overtuigen. De politiek.

Het is tenslotte belangrijk dat zoveel mogelijk mensen in de gaten krijgen dat de cultuursector een maatschappelijke impact heeft waar veel mee mogelijk is. 

Voor de amateurkunsten speelt zich dit vooral af op lokaal vlak. Het zijn gemeentebesturen die met de amateur-theatermakers en andere kunstenaars in hun gemeente en op maat van hun gemeente een win-win moeten uitwerken.

Daarom stuurden we in het licht van de komende gemeenteraadverkiezing een oproep naar onze leden om te achterhalen welke partijen in welke gemeenten hier al oog voor hebben.

 

LANGE WEG

 

Op dit moment hebben we nog niet voldoende informatie om te situatie in kaart te kunnen brengen, ook niet om goede voorbeelden zichtbaar te maken, of om elders mandatarissen te wijzen op de kansen die ze laten liggen.

Onze conclusie: er is nog veel werk aan de winkel. En het eerste waar we aan moeten werken, is onverschilligheid.

Is het onverschilligheid van de burger tegenover de politiek? Is het onverschilligheid van de politiek tegenover de (amateur)kunsten? Is het onverschilligheid van de amateurkunstenaar tegenover zijn eigen groeikansen?

Wat OPENDOEK betreft, gaan we nu niet naar de verkiezingen met een belofte, maar komen we er vandaan met een belofte.

We willen iedereen beter informeren over de kansen die amateurtheater biedt aan maatschappij en politiek.

We hopen meer mensen te mobiliseren om amateurtheater een degelijke plaats te geven in het lokaal beleid van steden en gemeenten. Niet omdat dat nu toevallig ons winkeltje is, maar juist omdat iedereen erbij kan winnen.

 

AMATEURS: EEN LEVENSADER

 

Eigenlijk hopen we samen met onze amateur-theatermakers iedereen voorbij dat cliché te leren kijken van de zogezegde subsidieverslaafde linkse hobby.

Ondertussen is uit studies genoegzaam bekend dat elke overheidsbijdrage aan kunst en cultuur in meervoud wordt terugverdiend door andere inkomsten, zoals uit het toerisme. Bijvoorbeeld door wat bezoekers aan een voorstelling spenderen aan vervoer, babysit, parkeren, eten en drinken en dergelijke meer.

Daar komt nog bij dat steden met een uitgebreid en gevarieerd aanbod aan kunst en cultuur populaire woonsteden zijn.

Om van innovatie nog maar te zwijgen. De andere kijk van kunstenaars op de dingen is al vaak een inspiratie geweest voor maatschappelijke en technologische innovaties.

Tot slot mogen we ook de cruciale rol niet vergeten van amateurkunsten als cement van de samenleving. Alleen al toneelverenigingen spelen een enorme sociale, verbindende rol.

Als die boodschap tot in de hoofden van politici geraakt, dan zijn we vertrokken.

 

STEM SLIM

 

Voor wie dit leest: misschien loont het toch de moeite om nog eens goed te kijken naar wat de partijen en kandidaten in jouw gemeente eigenlijk precies willen doen. Tenslotte beslissen zij de komende zes jaar over jouw directe leefomgeving. Zo zet je alvast een eerste stap in de goede richting: een weloverwogen en constructieve stem.